NeTos
Produkty a služby Kancelářská technika O společnosti
Produkty a služby Outsourcing Kancelářská technika Kontakty O společnosti
Homepage > Produkty a služby > Bezpečnost
     
Naše paušální ceny správy sítí začínaji na 1177,- Kč za měsíc
Podívejte se více na balíčky podpory, které doporučujeme pro malé firmy a společnosti s orientačním počtem do 35 počítačů a max. 2 serverů
Reference, případové studie, na čem pracujeme?
Prohlédněte si naše realizované případové studie. Migrace na Windows 2008 a Exchange 2007, přechod z OSS na Small Business Serveru 2003, Terminal services, Citrix Metaframe Presentation server XPe
Správa sítí a předplacený kredit
Prohlédněte si nabídku pro společnosti nevyžadující průběžnou správu sítě a technickou podporu, ale chtějí mít garanci a zázemí v případě potřeby, za výhodnou cenu
Uvolněte si investiční zdroje
Nabízíme kompletní a částečný outsourcing sítí nebo technologických či systémových částí. Součástí všech služeb je dohoda o úrovni služeb SLA
Jak tenký klient šetří náklady
Použitím technologie tenkého klienta můžete dosáhnout zlepšení a finančního zefektivnění provozování vašeho IT
Outsourcing
Zkuste ousourcing. Je Vhodný pro střední společnosti, kde je nutný komplexní přístup a vztah na dlouhodobé bázi
Zabezpečení a monitoring sítě
Tvorba celkové bezpečnostní politiky

Aktivní systémová politika bezpečnosti

Pravidelné aktualizace softwaru

Zálohovací plány - zálohování

Antiviry

Firewally a Proxy Servery

Systémy detekce průniků ( IDS )

Online monitoring - aktivní dohled sítí
VíceZabezpečení a monitoring sítě
     
Znáte cenu Vašich informací? Nabízíme zajištění dostupnosti, důvěrnosti, integrity dat.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vše co děláme, děláme s důrazem na bezpečnost!

 

 

V každém počítači a každé síti se časem začne hromadit velké množství důvěrných informací.Data pak začnou být nezbytná pro chod Vaší firmy. Jakákoli jejich nedostupnost ,ať už z důvodu poškození dat či ještě hůře, jejich zcizení a nebo obyčejné poruchy může mít vážné následky.

My Vám nabízíme zajištění:

 • Dostupnosti dat
 • Důvěrnosti dat
 • Integrity dat

 

A to pomocí těchto služeb:

 

UPTvorba celkové bezpečnostní politiky

Zahrnuje analýzu rizik jak fyzického zabezpečení IT,tak i dílčích prvků informačního systému, stanovení bezpečnostních priorit a cestu jakou se půjde při zavádění firemní bezpečnosti.

 

UPAktivní systémová politika bezpečnosti

Aplikace jednotných zásad zabezpečení, strong passwords

 

UPPravidelné aktualizace softwaru

Aktualizace systémového softwaru i aplikačního,aktualizace firmwarů síťových zařízení

 

UPZálohovací plány - zálohování

Tvoří ji celková koncepce ochrany dat, jejich ukládání a plán pro případ jejich ztráty.

 

UPAntiviry

Kompletní implementace antivirových řešeních pro:

 • koncové stanice
 • centrální souborové a poštovní servery
 • bezpečnostní brány do veřejných a externích sítí

 

UPFirewally a Proxy Servery

Nabízíme zavedení jednoduchých paketových firewallů, tak i kvalitní aplikační firewally s proxy funkcemi, pro servery a celou síť

 

UPSystémy detekce průniků ( IDS )

Monitorování systémových a síťových zdrojů a aktivit v síti.Na základě těchto informací,lze informovat správce o nestandardních pohybech v interní síti. Nabízíme levná, ale vysoce efektivní řešení na bázi Open Source produktů.

 

UPVirtuální privátní sítě ( VPN )

VPN jsou základním prvkem zajišťujícím vytvoření chráněného komunikačního prostoru ve veřejném internetu.Vhodné pro intranety a vzdálené pobočky.

 

UPOnline monitoring - aktivní dohled sítí

Proaktivní monitorování kritických síťových sytémů - aktivní dohled sítí.V případě chyby nebo potenciálního problému budeme my, či Váš správce automaticky vyrozuměn.
A co dokážeme monitorovat ? Stručný výpis:

 • elektronickou poštu
 • servery
 • místo na discích
 • zálohování
 • detekce virů
 • průniky do vnitřní sítě
 • provoz na síti
 • výpadky jakýchkoli zařízení, připojených k síti

Tyto data lze uchovávat a tím získat statistiky o provozu jako je dostupnost nebo výkonnostní parametry sítě.Lze tak snaději předcházet budoucím problémům.

UPŠkolení v oblasti bezpečnosti

Možnost školení běžných zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Pozor! Velmi často zanedbávaná oblast.


Naše certifikace:

d
citrix Partner - solution advisor

 

Financování IT techniky a softwaru
Úvěr pro vaše podnikání, se kterým si můžete dovolit investovat do počítačové techniky a softwaru, kterou vaše firma právě potřebuje.

 

 

© 2004 - 2009, Netos, s.r.o.., Všechna práva vyhrazena.
Outsourcing