NeTos
Produkty a služby Kancelářská technika O společnosti
Produkty a služby Outsourcing Kancelářská technika Kontakty O společnosti
Homepage > Outsourcing IS/IT > Outsourcing
     
Naše paušální ceny správy sítí začínaji na 1177,- Kč za měsíc
Podívejte se více na balíčky podpory, které doporučujeme pro malé firmy a společnosti s orientačním počtem do 35 počítačů a max. 2 serverů
Reference, případové studie, na čem pracujeme?
Prohlédněte si naše realizované případové studie. Migrace na Windows 2008 a Exchange 2007, přechod z OSS na Small Business Serveru 2003, Terminal services, Citrix Metaframe Presentation server XPe
Správa sítí a předplacený kredit
Prohlédněte si nabídku pro společnosti nevyžadující průběžnou správu sítě a technickou podporu, ale chtějí mít garanci a zázemí v případě potřeby, za výhodnou cenu
Uvolněte si investiční zdroje
Nabízíme kompletní a částečný outsourcing sítí nebo technologických či systémových částí. Součástí všech služeb je dohoda o úrovni služeb SLA
Jak tenký klient šetří náklady
Použitím technologie tenkého klienta můžete dosáhnout zlepšení a finančního zefektivnění provozování vašeho IT
Outsourcing
Zkuste ousourcing. Je Vhodný pro střední společnosti, kde je nutný komplexní přístup a vztah na dlouhodobé bázi
Outsourcing
Výhody pro Vás
Co poskytujeme ?
VíceOutsourcing IS/IT
     
Zprůhledněte náklady na informatiku a uvolněte si investiční zdroje pro jiné účely. Získejte tak konkurenční výhodu !
 
 

 

 

Nabízíme kompletní a částečný outsourcing sítí nebo technologických či systémových částí.

Součástí všech služeb je dohoda o úrovni služeb (SLA - Service Level Agreement)

Více viz. >> Outsourcing << v cennových programech

 

 

UPCo je to outsourcing IS/IT?

 

Pod pojmem outsourcing IS/IT si můžeme obecně představit smluvní vztah, který má za úkol přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti, zpravidla nepatřící k hlavní podnikatelské činnosti podniku, na externí zdroje. Hlavním rozdílem mezi klasickým dodavatelem a outsourcingem IS/IT je v komplexnosti - firma předává veškerou zodpovědnost za jinak firemní aktivitu externímu dodavateli, což nutně znamená vytvořit kvalitní smluvně zabezpečený partnerský vztah na dlouhodobé bázi.

Outsourcing IS/IT je převzetí veškerých potřebných zdrojů (HW, SW a lidských zdrojů) a jejich následné provozování naší společností včetně jejich řízení.

 

UPVýhody pro Vás

 

Důvody konkurenční

 • Získání konkurenční výhody
 • Podnik se stává "partnerem expertů" = vyšší úroveň poskytovaných služeb
 • Podpora kooperativnosti z globálního hlediska podpora logistických řetězců.
Důvody věcné
 • Soustředění se na zkvalitnění core business
 • Přístup ke špičkovým technologiím a know-how
 • Podstatné snížení rizika úniku interních informací
 • Delegování rizik na dodavatele outsourcingu IS/IT
 • Odpadají problémy s legalizací SW
Důvody organizační
 • Zjednodušení manažerské práce
 • Lepší podmínky pro reorganizace a fúze
 • Zvýšení flexibility
 • Zploštění organizační struktury podniku (vytěsňování podpůrných procesů, snížení specializace pracovníků)
 • Podnik nedisponuje dostatečnými lidskými zdroji pro řízení a realizaci IS/IT
 • Odstranění problémů se zajišťováním kvalifikovaných lidí
 • Odpadá problém se školením expertů IT - přenesení této odpovědnosti na dodavatelskou firmu
 • Dlouhodobé zajištění profesionálního tréninku koncových uživatelů
Důvody finanční
 • Snížení operativních nákladů, jako jsou transakční náklady na management a na koordinaci, odstranění skrytých nákladů
 • Neúnosnost realizace a následné správy IS/IT z pohledu zákazníka (až 20% z celkového objemu investic)
 • Zprůhlednění nákladů na informatiku
 • Zvýšení pružnosti zdrojů (snadnější přizpůsobení změnám objemu - při zmenšení rozsahu činnosti nezůstávají vysoké fixní náklady)
 • Uvolnění investičních zdrojů pro jiné účely
 • Přísun peněz z prodeje aktiv (cash infusion)
 • Předvídatelné náklady a kontrolovatelné výdaje na danou oblast - poskytování outsourcing IS/IT je financováno formou platby paušálu v dané periodicitě (měsíčně, čtvrtletně, ročně)
 • Odstranění nákladů na sledování špičky v oblasti IT

 

UPCo poskytujeme ?

 

 • Částečný outsourcing IS/IT
 • Plný outsourcing IS/IT
 • Totální - strategický outsourcing IS/IT


Naše certifikace:

d
citrix Partner - solution advisor

 

Financování IT techniky a softwaru
Úvěr pro vaše podnikání, se kterým si můžete dovolit investovat do počítačové techniky a softwaru, kterou vaše firma právě potřebuje.

 

 

© 2004 - 2009, Netos, s.r.o.., Všechna práva vyhrazena.
Outsourcing