NeTos
Produkty a služby Kancelářská technika O společnosti
Produkty a služby Outsourcing Kancelářská technika Kontakty O společnosti
Homepage > Produkty a služby > Tenký klient - Citrix - Terminal services
     
Naše paušální ceny správy sítí začínaji na 1177,- Kč za měsíc
Podívejte se více na balíčky podpory, které doporučujeme pro malé firmy a společnosti s orientačním počtem do 35 počítačů a max. 2 serverů
Reference, případové studie, na čem pracujeme?
Prohlédněte si naše realizované případové studie. Migrace na Windows 2008 a Exchange 2007, přechod z OSS na Small Business Serveru 2003, Terminal services, Citrix Metaframe Presentation server XPe
Správa sítí a předplacený kredit
Prohlédněte si nabídku pro společnosti nevyžadující průběžnou správu sítě a technickou podporu, ale chtějí mít garanci a zázemí v případě potřeby, za výhodnou cenu
Uvolněte si investiční zdroje
Nabízíme kompletní a částečný outsourcing sítí nebo technologických či systémových částí. Součástí všech služeb je dohoda o úrovni služeb SLA
Jak tenký klient šetří náklady
Použitím technologie tenkého klienta můžete dosáhnout zlepšení a finančního zefektivnění provozování vašeho IT
Outsourcing
Zkuste ousourcing. Je Vhodný pro střední společnosti, kde je nutný komplexní přístup a vztah na dlouhodobé bázi
Tenký klient - Citrix - Terminal services
 
Co znamená tenký klient
Uplatnění
Hlavní výhody
Systémy tenkého klienta
 
VíceTenký klient
     
Zlepšete a zefektivněte provozování IT. Vaše organizace se tak stává virtuálně jedinou
 
 

 

 

 

 

 

 

Použitím technologie tenkého klienta můžete dosáhnout zlepšení a finančního zefektivnění provozování vašeho IT

 

 

V současné době je hlavně díky mobilním komunikacím možné přistupovat k firemním datům téměř odkudkoliv.

Pokud si uživatel přeje mít plnohodnotný přístup ke svému počítači a pracovat se všemi programy tak, jako by seděl ve své kanceláři nelze se ve firmě bez technologie tenkého klienta a tím vzdáleného přístupu obejít.Dostává se ke slovu v případě, že společnost potřebuje centralizovat IT infrastrukturu při budování sítě poboček.

Dále tuto možnost využijí lidé, kteří se při své práci pohybují mimo kancelář - kupříkladu v terénu s notebookem či PDA nebo pracují z domova ze svého PC. Možnost zvolit si místo svého pracoviště přináší firmám i zaměstnancům mnohé výhody včetně těch finančních.

 

UPCo znamená tenký klient?

 

Tenký klient je koncové zařízení, které buď ve formě softwaru nebo specializovaného jednoúčelového hardwaru slouží k zobrazování aplikace ,která je instalována , zpřístupněná, spravovaná a vykonávaná výhradně na centrálním serveru, takže kromě vstupu z myší, klávesnice a obrazovky klienta se žádná další data nepřenášejí.

Každý z připojených uživatelů má vlastní uživatelské prostředí.Server přijímá a zpracovává všechny stisky kláves a kliknutí myší od připojeného klienta a směřuje výstup obrazovky k příslušnému klientovy. Vše včetně dat a hesel je kryptováno.

Klientská zařízení, tak mají okamžitý přístup k firemním aplikacím přes server, bez nutnosti instalace těchto aplikací a údržby na každém jednotlivém koncovém zařízení a to kdykoliv, kdekoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv koncového zařízení atd.

 

UPPro koho a jaké obory jsou naše řešení vhodná?

Tenký klient se uplatní nejen v těchto odvětvích jako jsou:

 • Telekomunikacích
 • Státní správě
 • Finančním sektoru
 • Zdravotnictví
 • Průmyslu
 • Školství
 • Distribuční sítě

Prohlédněte si naše příklady:

PŘipojení vzdÁlenÝch poboČek

Zjednodušuje integraci.Připojením všech vzdálených poboček pomocí tenkého klienta do jednoho centrálního umístění přes internet získáte levný,rychlý a bezpečný přístup k aplikacím , jednotně spravovaným a tím hlavně i výhodu zredukování nákladů na prakticky veškerou činnost týkající se IT podpory v pobočkách.Vaše data budou velmi dobře zabezpečena na jednom místě.Navíc získáte časový náskok pro případ rozšíření sítě poboček nebo při potřebě rychlého zavedení nových aplikací.


Vaše organizace se tak stává virtuálně jedinou.

 

Mobilní přístup

Ideální řešení pro manažery,obchodníky nebo vaše zaměstnance na cestách.Přístup k aplikacím a tím i datům kdykoli, kdekoli, z jakéhokoliv zařízení-prostředí (PC,PDA,mobil,Windows,Linux,Unix) a i za špatných podmínek propustnosti mobilní nebo pevné sítě.

Vaši zaměstnanci tak mají vždy a všude aktuální data ,když to potřebují.

 

Rychlé zavádění aplikací pro velké množství uživatelů

Zavedení obchodní aplikace ve velké firmě může být velmi kritická záležitost.V závislosti na různorodosti prostředí může tento proces na velkém množství PC a jiných zařízení zabrat i měsíce.Bezchybný chod aplikace musí být otestován na různých zařízeních,operačních systémech a ještě jeho verzích.Některý hardware musí být vyměněn.Tato činnost zbytečně odvádí Vaše IT pracovníky od jejich hlavní náplně práce a spotřebovává finanční zdroje firmy.
Při použití technologie tenkého klienta stačí aplikaci nainstalovat na serveru a otestovat jen jednou.Po té zpřístupnit ji uživatelům používajících tenké klienty.Toto vše je otázkou jen několika minut!

Aplikace jsou tak k dispozici rychle a bez jakékoli starosti o uživatelská PC.

 

Znovuobnovení provozu po nenadálých událostech a zvýšená nutnost zabezpečení

Jste-li firmou,kde jakýkoliv výpadek či nedostupnost kritických aplikacích způsobí přerušení obchodních procesů a tím i značné finanční ztráty, Vám, zákazníkům, dodavatelům nebo obchodním parterům pak je možné těmto nepříznivým důsledkům čelit technologií tenkého klienta.Lze použít technologie distribuce aplikací do několika nezávislých datových center (toto se velmi vyplatilo několika společnostem,které byly postiženy útoky na WTO 11.9. 2001) a nebo s pomocí záloh systémy rychle obnovit.

Finančně nenáročně tak dosáhnete rychlého znovuobnovení provozu při bezpečném a na místě nezávislém přístupu k aplikacím

 

 

UPPřehled hlavních výhod technologie tenkého klienta

 

Nízké náklady na vlastnictví a správu

 • Nízká cena na klienta
 • Snadný upgrade a rozšíření
 • Softwarové aktualizace a nové verze programů jsou instalovány jednou na centrálním serveru a nevyžaduje se již žádný zásah ( upgrade) na klientských počítačích

 

Vysoká dostupnost

 • Serverový, značkový hardware většinou běhá lépe a bez závad než klasická PC. Serverový operační systém je stabilnější než uživatelský operační systém
 • Uživatelské problémy jsou snadněji a rychleji řešitelné a to bez návštěvy pracoviště uživatele
 • V případě poruchy klientského zařízení snadná a levná výměna
 • Zařízení tenkého klienta nemá žádné pohyblivé části a tím se snižuje riziko závady. Také ideální pro těžce znečištěná prostředím, nebo pro místa kde nesmí být žádný prach, či hluk

Vyšší bezpečnost

 • Aplikace a data jsou spravována centrálně
  Zakázáním uživatelského konta,znepřístupníte VŠECHNA firemní data
 • Lze zabránit kopírování dat na lokální disky či výměnná média
 • Všechny uživatelské aktivity na počítačích můžou být vzdáleně sledovány a monitorovány

Vzdálený přístup ke všem aplikacím a datům s vysokým výkonem

 • Uživatelé pracují se stejnými aplikacemi a daty nezávisle na tom, odkud se přihlašují.Přestává existovat "můj počítač"
 • Uživatelé pracují se stejnými aplikacemi a daty při stejném výkonu z kanceláře, pobočky, na vytáčeném připojení, přistupují po internetu, atd.
 • Uživatelské relace mohou být sledovány a sdíleny z jakéhokoli klientského zařízení a tím je umožněno technické podpoře sledovat, zasahovat a pomáhat při problémech uživatelů
 • Více uživatelů může sledovat relaci jednoho uživatele (školitele)

 

Nižší komplikovanost pro uživatele

 • Jednoduchost terminálů , "zapni a pracuj" - zapojit kabely,přihlásit se a začít pracovat
 • Uživatelé nemusí být zatěžováni komplikovaností PC
 • Po založení uživatelského konta, má uživatel,ze svého terminálu, ihned přístup ke všem aplikacím,které potřebuje,bez nutnosti konfigurace zařízení či uživ. prostředí technikem

 

UPA jaké vybavení pro systémy tenkého klienta používáme?

 

Serverový operační systém

 • MS Windows Server 2008
 • MS Windows Server 2003

 

Serverové multiuživatelské systémy

 • MS Terminal Services - používají terminalový protokol RDP
 • Citrix XenApp, Citrix Presentation Server , Citrix Metaframe XP - používají terminalový protokol ICA

 

Serverový hardware

 • IBM
 • Dell
 • HP
 • Více viz. sekce kancelářská technika

 

Tenké klienty

 • Jednoučelová hardwarová zařízení
 • Klasická PC,PDA,atd. s příslušným klientským softwarem


Naše certifikace:

d
citrix Partner - solution advisor

 

Financování IT techniky a softwaru
Úvěr pro vaše podnikání, se kterým si můžete dovolit investovat do počítačové techniky a softwaru, kterou vaše firma právě potřebuje.

 

 

© 2004 - 2009, Netos, s.r.o.., Všechna práva vyhrazena.
Outsourcing