NeTos
Produkty a služby Kancelářská technika O společnosti
Produkty a služby Outsourcing Kancelářská technika Kontakty O společnosti
Homepage > O společnosti > Případové studie
     
Naše paušální ceny správy sítí začínaji na 1177,- Kč za měsíc
Podívejte se více na balíčky podpory, které doporučujeme pro malé firmy a společnosti s orientačním počtem do 35 počítačů a max. 2 serverů
Reference, případové studie, na čem pracujeme?
Prohlédněte si naše realizované případové studie. Migrace na Windows 2008 a Exchange 2007, přechod z OSS na Small Business Serveru 2003, Terminal services, Citrix Metaframe Presentation server XPe
Správa sítí a předplacený kredit
Prohlédněte si nabídku pro společnosti nevyžadující průběžnou správu sítě a technickou podporu, ale chtějí mít garanci a zázemí v případě potřeby, za výhodnou cenu
Uvolněte si investiční zdroje
Nabízíme kompletní a částečný outsourcing sítí nebo technologických či systémových částí. Součástí všech služeb je dohoda o úrovni služeb SLA
Jak tenký klient šetří náklady
Použitím technologie tenkého klienta můžete dosáhnout zlepšení a finančního zefektivnění provozování vašeho IT
Outsourcing
Zkuste ousourcing. Je Vhodný pro střední společnosti, kde je nutný komplexní přístup a vztah na dlouhodobé bázi
Na čem pracujeme ?
Migrace z Windows Small Bussiness serveru 2003
Přechod na Small Bussines Server 2003 R2 z Linuxového IMAP serveru a Samby u obchodní společnosti
Implementace Citrix Metaframe Presentation server XPe a tenkého klienta
Projekt ve středočeské firmě
VíceReference a Případové studie
     
Případové studie, které vycházejí z projektů na kterých se zaměstnanci společnosti NeTos podíleli
 
 

 

Společnosti a instituce zde zmíněné nejsou plně identifikovány a to z důvodu, že společnost NeTos s.r.o.. se tak snaží chránit své zákazníky z důvodu bezpečnosti a nezveřejňovat na webu tak jejich jména. Konkrétní názvy firem a institucí I s kontaktními osobami si je možno vyžádat při osobní schůzce s našimi konzultanty. Chráníme tím sebe a v budoucnosti možná i Vás.

 

NA ČEM PRACUJEME?

 • Nasazení Hostingu aplikací pro IT společnost ( 4Q. 2010-2011 )
 • Implementace Microsoft Dymamics CRM 4 pro Obchodní společnost ( 1.Q 2011 )
 • Implementace PKI infrastruktury pro výrobní společnost ( 1.Q 2011 )
 • Velká implementace Microsoft Sharepoint serveru 2010 pro akademickou instituci ( 2011 )

 

 

REFERENCE

 • Velký pražský pětihvězdičkový hotel - trvalá správa sítě
 • Silně IT a techologicky zaměřená Tiskárna a studio - trvalá správa sítě
 • Střední velká účetní a daňově poradneská společnost - trvalá správa sítě
 • Jedna z předních společností pro markentingovou podporu prodeje - trvalá správa sítě
 • Nejvýznamnější česká společnstí, specializující se na realizaci monolitických konstrukcí - projekty
 • Mnoho dalších s trvalou správou sítě

 

UPMigrace z Windows SBS 2003 a FreeBSD na Windows 2008 doménu s Exchange 2007 u stavební a developerské společnosti

Cíl:
Rozšířit Windows doménu, která již nedostačovala z důvodu omezení SBS na 75 současně připojených uživatelů a pro snadnější spolupráci a správu zavézt Exchange 2007 spolu s externím přístupem k Exchange službám. Dále I s využitím stávajících serverů zabezpečit chod domény i v případě havárie doménového radiče. Snížit zátěž stávajícího SBS serveru, který je pomalý ve funkci souborového serveru a přeinstalovat ho na Windows server 2008 standart a navrhnout mu roli. To vše při zachování stávajících uživatelských účtů, oprávnění na souborových systémech a skupinových politik bez jakéhokoliv přerušeni chodu společnosti. Zajistit maximální dostupnost sítových služeb, bez nutnosti investic do clusterovýh řešeni. Navrhnout vhodný způsob licencováni, aby nákupu licenci nebyl velkým zásahem do rozpočtu společnosti.

Výchozí stav:
Společnost používala Small bussines server pro sdílení dokumentu a jako tiskový server ( SERVER-SBS) ale nevyužívala z historických a kapacitních důvodů Exchange komponentu. Místo toho využívala Cyrus Imap server na operačním sytému FreeBSD( IMAP - SERVER). Uživatele se přihlašovali do Windows domény.

Řešení:

Migrace se odehrála v několika fázích v průběhu asi 3 mesíců. V průběhu této doby byl oficiálně vydán (a námi I otestován) Windows 2008 server a tak nebránilo nic tomu, aby byl v pozdější fázi použit s vizí budoucího upgradu zbývajících serverů a tím vylepšení funkcionality domény.

V první fázi jsme kvůli požadavkům Exchange instalace na dočasný server nainstalovaly Windows Standard server 2003 a přidaly ho jako druhy doménový radič. Po té jsme na úplně nový server (blade - 2X Dual CoreXeon, Hardwarovy RAID 10) nainstalovaly Exchange 2007.
Pro případnou rychlou (několikaminutovou) obnovu v případě havárie jsme využily, nove funkce Exchange. Prostředí jsme nakonfigurovaly pro rychlý přechod uživatelů k novému poštovnímu serveru včetně preferenčního souboru pro Outlook 2003 pro bezproblémovou hromadnou konfiguraci. Dle přání společnosti jsme prostřednicvím reciepient policies zavedli novy firemní formát emailu ve formě jmeno.prijmeni@firma.cz se zachováním starých prijmeni@firma.cz
Protože Společnost přijímá poštu pro dvě domény (@firma1.cz a @firma2.cz), dle atributu "Společnost" v Active Directory jsme nastavili reciepient policy tak aby Exchange sám vytvářel emailové adresy pro firmu1 nebo firmu2 na základě obsahu tohoto atributu.
Bylo navrhnuto vhodné a cenově efektivní zálohovaní pro Exchange.

Po přesunutí poštovních zprav z Imap serveru na Exchange 2007 jsme reinstalovaly Imap server na Windows server 2008 standart (nazveme ho DC-FS ) a přidaly ho jako další doménový radič. Dále jsme na něj přesunuly roli file serveru, Protože byl schopen tyto funkce lepe plnit.

SBS server (nazveme ho DC) přeinstalovali na klasicky Windows server 2008 opět s roli Doménového radiče.

Pro lepší dostupnost souboru na pobočce v Brně a Bratislavě jsme Vytvořily jednotný DFS namespace pro plánované obousměrné bezobslužně replikovaní souborových dat na pobočky s využitím komprimované replikace změn modifikovaných souboru na souborovém serveru. Na bývalý IMAP server (DC-FS) se umístili často používané a kriticky důležité soubory a na Bývalý SBS (DC) se umístily soubory ke kterým se přistupuje zřídkakdy, jako archiv. To vše bylo zastřešeno novým DFS namespacem, který usnadnil a zpřehlednil přístup ke sdíleným složkám z jednoho místa a to ať už byla na jakémkoliv serveru poskytující službu sdíleni souboru.

Nad těmito sdíleními byla aplikovaná politika zamezeni ukládaní nevhodných typu souboru, jako je avi a mp3 ,které se většinou neslučuji s prací. Navíc prostřednictvím nových funkci Windows serveru, se zlepšilo - zrychlilo vyhledávaní nad sdílenými složkami.

Ve čtvrté fázi byl přechodný doménový radič zrušen a v doméně vhodně zvoleny FSMO role pro zbývající doménové servery.

Protože v síti nakonec zůstaly jen Windows 2008 doménové radiče byla funkčnost domény zvýšena na doménu 2008, aby bylo možno využít (DFS)? Replikace, která přináší mnohem vice vyhoď a spolehlivosti než klasická FRS replikace.

Protože pro přidělování IP adres se
používá DHCP server a jeho funkce byla určena za kritickou, byl nainstalován na bývalém SBS (DC) a IMAP serveru (DC-FS) DHCP server se stejným rozsahem adres, tedy duplicitně. Vhodným nastavením DHCP serveru bylo dosazeno nekolizního stavu přidělování IP adres bez použití clusteru.
Pro zajištění duplicity DNS serveru, bylo použito integrovaného DNS v Active directory na všech doménových řadicích.

Pro licencovaní jsme navrhli cenově flexibilní způsob a to Microsoft Volume licensing. Společnost platí za licence pravidelně ročně a po třetím roce splaceni licence přejdou do vlastnictví společnosti s možností upgradu na nové verze produktu bezplatně a kdykoliv v průběhu licenčního programu.

 

Závěr:

Developerská Společnost tak dostala účinný nástroj pro lepší spolupráci a snadnější přístup ke službám odkudkoliv.
Infrastruktura společnosti se Navíc zpřehlednila a pro místního administrátora se dostalo lepšího způsobu kontroly a správy IT ve společnosti.

Společnosti a jejímu IT oddělení dále provádíme konzultační a implementační služby po uskutečnění tohoto projektu.

Pozn. pro ostatní IT společnosti a IT odborníky:
Tato case study může posloužit jen jako velmi zevrubný návod. K zdařilému přechodu je potřeba provézt více kroku než je zde popsáno. Jak je ale z textu vidět, lze tak náročnou migraci z Windows Small business serveru 2003 na klasickou Windows 2008 doménu provézt a to bez jakékoliv ztráty dat, přerušeni provozu nebo omezeni uživatelů.

 

UPPřechod na Small Bussines Server 2003 R2 z Linuxového IMAP serveru a Samby u obchodní společnosti.

 

Požadavky společnosti - Cílový stav:

Naimplementovat řešení, které poskytne vetší možnosti skupinové spolupráce spolu s poštou,snadnou dostupnost dokumentů pro uživatele, ale I větší odolnost vůči uživatelským chybám a transparentnost použití.

Výchozí stav:

Curier Imap server na operačním systému Debian ( Linux ) + Samba v emulaci Windows domény

Řešení:

Vzhledem k tomu, že společnost má 20 uživatelů, bylo vybrán jako nevhodnější produkt s poměrem cena/výkon Microsoft Small Business Server 2003 standart edition R2 ( dále již SBS ). Od Linuxové implementace bylo odpuštěno, protože pro společnost nepřinášela dostatečnou hodnotu bez dalších komerčních produktů, které by cenu řešení velmi zvedly a ztratily by se tak výhoda ceny. Navíc dosažena funkcionalita by nedosahovala té ve Small Business serveru.

Jako server byl použit Dell PowerEdge v konfiguraci s Xeon procesorem a zrcadlenými disky.
Před začátkem víkendu, bylo v jediném MS Outlooku hromadně nakonfigurováno a nastaveno k lokálnímu uložení všech 20 IMAP účtů (asi 20 GB dat mailboxů) pro pozdější rychlý import do serveru v sídle společnosti.
Začátek víkendu byly všechny stávající sdílené položky zazálohovány. V den "D" o víkendu byl stávající server reinstalován na SBS, pomocí skriptu založeni uživatelé včetně nových mailboxů a vytvořena znovu příslušná oprávnění na sdílených složkách  do nich nakopírována zazálohovaná data.
Pomocí Exchange nástrojů byly hromadně naimportovány emaily z již dříve Outlookem připravených nesynchronizovaných ".pst" souborů. Na serveru byl nainstalován antivir pro Exchange, včetně centrální zprávy a spuštěny Windows Update Services pro snadnější správu oprav Microsoft softwaru+ snížení zátěže linky při aktualizacích.

Uživatelské složky byly přesměrovány na server pro snadnější zálohování a dostupnost dat. Pomocí SBS skriptů jsme nakonfigurovali Outlook směrem k novému SBS.Přihlašovacími skripty byly připojeny sdílené složky dle zvyku společnosti.

Na serveru Exchange jsme vytvořily strukturu veřejných složek pro kalendáře a úkoly, které jsou dostupné pro všechny uživatele. Pro vzdálený přístup k poště byl využit Outlook web Access a pro „mobile“ zařízení( MDA, PDA ) byl zpřístupněn ActiveSync.
V plánu je ještě zavedení Sharepoint portálu, pro zpřístupnění obecných dokumentů společnosti a vedení projektů.

 

Závěr:

Obchodní společnost naší implementací tak získala vetší  možnosti  spolupráce mezi zaměstnanci a pro vlastníky společnosti lepší a snazší možnosti řízení a kontroly.

 

 

UPImplementace Citrix Metaframe Presentation server XPe a tenkého klienta na jedné fakultě jedné české univerzity

 

Počáteční stav:


V učebnách fakulty byl již od počátku uplatňován princip bezdiskových stanic na bázi PC se zaváděním systému I aplikací ze serveru. Později začal být uplatňován terminálový způsob práce s aplikacemi v prostředí Unix, Linux pro jeho snadnější správu a celkovou nenáročnost. Toto bylo impulzem pro hledání odpovídajícího řešení na platformě Microsoft Windows.
V roce 1999 instalován server s operačním systémem MS Windows NT 4.0 Terminal Server. S rostoucí oblibou tohoto řešení, počtu provozovaných aplikací a s rostoucími nároky těchto aplikací se v dalších letech ukázalo nezbytné zvyšovat dostupný výkon a najít nějaké řešení které by tyto požadavky splňovalo.

Požadavky:

 • Pojmout současně zátěž 170 relativně náročných uživatelů z 5500
 • Vysoká dostupnost systému
 • Zabezpečit servery z ohledu bezpečnosti, tak i proti nežádoucímu přetížení ze strany uživatelů
 • Nízké pořizovací náklady i na případné další modifikace infrastruktury
 • Nízké náklady na správu

Řešení:


Citrix Metaframe XPe byl implementován zcela na „zelené louce“ v roce 2001 . K jeho zprovoznění bylo nejdříve nutno vybudovat infrastrukturu o kterou se bude opírat. Tj. nějaký adresářový strom a databázi pro uložení metadat Citrix Metaframu. Pro adresářové funkce se nabízelo využití stávající Novell NDS a pro metadata Oraclu. V případě Novellu, ale byla ale spolupráce s Citrixem velmi špatná ( rok 2001 ) a tak jsme se rozhodli použít platformu Windows serveru a Active directory a pro metadata se použil výše zmiňovaný Oracle.

Pro Active directory jsou používány dva doménové řadiče na Windows 2003 Enterprise serveru a také jako místo pro uložení replikovaných DFS storů, které obsahují mandatory profily pro jednotlivé skupiny uživatelů. Tj., uživatelé nemají možnost si ukládat svůj profil, ale přes skupinové politiky je přesměrováno umístění dokumentů a dat aplikací na domovské adresáře ( Novell- brzy bude Linux )


Jak bylo výše zmiňováno skupinové politiky, které jsou dost komplexní (ale, ne pomalé, při jejich aplikaci), se starají celkové zabezpečení serverů i nastavení chovaní prostředí farmy.


U Citrix Metaframu, bylo použito vyvažování zátěže ( většinou pravidlo CPU+diskové operace+využití paměti ) pro veškeré běžící publikované aplikace. Pro kontrolu nad využíváním CPU uživateli a proti zabránění přetížení serverů na jednotlivých nodech farmy byl použit, s ohledem na limitovaný rozpočet, open source produkt nainstalovaný na jednotlivé nody. Nad celým systémem je kontrola prostřednictvím Citrix Ressource manageru, který oznamuje případná přetížení nebo výpadky nodů a je také možno sledovat i předpovídat kapacitní nedostatky a požadacky farmy. Do budoucna se počíta pro monitoring  s nasazení open source produktu Zabbix.


Aplikace jsou většinou instalovány pomocí Citrix Installation manageru, kdy je možné naplánovat instalaci aplikací na všechny nody v nočních hodinách. Uživatelé mají přístup k těmto aplikacím:
Internet explorer,Mozilla Firebird a Firefox , Microsoft Office, Open Office, produkty Autodesk, Pro/ENGINEER,  Matlab, atd.. . Je jich celkem asi kolem 30-ti.


Tisk v prostředí Metaframe je pro učebny prostřednictvím síťových tiskáren a plotrů. Pro uživatele nepracující z učeben se využívá lokálního mapování tiskáren a Citrix univerzálního print driveru.


K farmě se vetšinou přistupuje z učeben, kde je do bezdiskových stanic nahrán pomoci PXE linuxový ICA klient. Uživatelé používají pro práci publikovaný desktop. K farmě se také připojuje množství malých učeben z jednotlivých kateder , pro které je buď náročné instalovat některé aplikace a nebo využívají většího výkonu nodů farmy.

Hardware:
Doménové řadiče
2x IBM Netfinity 5500M (4x 500 MHz Intel Xeon,2 GB RAM, RAID 5)
Windows 2003 Server enterprise, EN ver.
Nody farmy:
6x Supermicro blade servery (2x 3Ghz Intel Xeon,4BG RAM, RAID 0)
Windows 2003 Server , EN ver.
Citrix Metaframe XPe, FR3

Závěr:


Nyní mají tak studenti i zaměstnanci zpřístupněny aplikace v prostředí Microsoft Windows nejen pro pracoviště v počítačových učebnách, ale i pro pracoviště vzdálená a mohou je tak pohodlně využívat i z kolejí nebo domova v tzv. Virtuální kanceláři.

 

K systému přistupuje v průměru 1000 uživatelů z možných 5500 denně s průměrnou dobou seance 45 minut.

 

UPProjekt ve středočeské firmě

 

Počáteční stav:

Na přelomu roku 2004/2005 jsme byli kontaktováni jednou větší středočeskou firmou zabývající se velkoobchodním a maloobchodním prodejem sanitární techniky, instalačního materiálu pro rozvody vody, plynu a kanalizační techniky. Firma byla v období implementace ERP-CRM systému Abra G3 v centrále a na pobočkách rozprostřených po středních čechách, připojených do internetu kombinací ADSL/WiFi o průměrné rychlosti 512 kb/s.

Požadavky:

Byli jsme požádání o navržení nejlepšího a zároveň nejefektivnějšího způsobu připojení poboček – prodejen se systémem Abra a dalších návazných částí jako jsou pokladny a sklady z centrálou firmy.

Řešení:

Společnost NeTos navrhla řešení pomocí tenkého klienta za použití Windows serveru 2003 a terminal services. Vzhledem k vyššímu zpoždění, ke kterému docházelo na Wifi spojích nastavili naši specialisté terminal services tak, aby tento jev byl ze strany uživatelů minimálně postřehnutelný. Systém byl jako obvykle perfektně zabezpečen a nastaven proti nežádoucímu přetížení ze strany uživatelů, nebo aplikace. Uživatelé mají na dosah snadnou pomoc využitím sledování relace. Byl zprovozněn lokální tisk na tiskárnách ( většinou součástí pokladen ) a pro snímání čárového kódu zavedeno mapování sériového portu. Dosáhli jsme tak jeho snadného přenosu do centrálního systému Abry běžícího na terminal serveru.

K bezpečnému připojení poboček byla použita IPsec – VPN. Jako VPN koncentrátor jsme nasadili open source produkt obsahující navíc proxy cache (včetně autentifikace a autorizace uživatelů k Microsoft active directory ), IDS, DHCP server, systém vyhodnocování logů a další síťové služby.

Byla zoptimalizována funkce Windows domény a rozšířen její dosah i na pobočky. Byl zaveden WSUS server pro aktualizaci produktů firmy Microsoft, čímž se radikálně snížil síťový provoz jdoucí na internet generovaný od klientských PC, protože aktualizaci jsou niní stahováni jen jednou a lokální administrátor může i rozhodnout které opravné balíčky povolit a které ne.

Společnost NeTos tak vybudovala řešení, které přineslo celkové zjednodušení systému pro uživatele, tak i pro administrátory a pomohlo snížit náklady na správu při vysoké bezpečnosti.

 

 


Naše certifikace:

d
citrix Partner - solution advisor

 

Financování IT techniky a softwaru
Úvěr pro vaše podnikání, se kterým si můžete dovolit investovat do počítačové techniky a softwaru, kterou vaše firma právě potřebuje.

 

 

© 2004 - 2009, Netos, s.r.o.., Všechna práva vyhrazena.
Outsourcing